výrobce kompresivních zdravotních punčoch
VARITEX
holandský výrobce kompresivních punčoch
s pobočkou v České republice.
Společnost se snaží dosáhnout nejvyšší možné odbornosti v oblasti
komprese: vývojem, výrobou a prodejem zdravotních kompresivních
punčoch (podle evropských standardů)
a dalších výrobků pro kompresivní terapii.

Co byste měli vědět

Obecné

 • Co je to flebologie?
  Flebologie je lékařská specializace, která studuje anatomii, fyziologii a nemoci žil.

 

 • Jaká je normální cirkulace krve?
  Při normální cirkulaci srdce pumpuje krev tepnami do různých tkání těla. Krev nese kyslík a živiny, které jsou nezbytné pro růst a správnou funkci tkání. Tepny se větví do menších cév. Nejmenší cévy se nazývají kapiláry.V kapilárách dochází k výměně: kyslík a živiny jsou odebírány z krve a ukládány v tkáních, odpadní produkty z tkání jsou ukládány v kapilárách. Kapiláry pak shlukováním vytvářejí žíly. Krev, nyní ochuzená o kyslík a živiny, je nesena zpět do srdce. V tomto procesu působí lýtkový sval jako pumpa, která pohání krev tělem. Chlopně v žílách zabraňují zpětnému toku krve (refluxu). 

 


Křečové žíly

 • Co to jsou křečové žíly?
  Křečové žíly (varixy) jsou jakékoliv žíly, které jsou náchylné k abnormální dilataci (rozšíření). Obecně se žíly považují za křečové tehdy, když jsou modré, hmatatelně zesílené a mají kroucený klikatý obrys. Mohou se však nalézat v hlubších místech v těle, proto mohou být neviditelné pouhým okem. Obvykle se nacházejí na nohách.

Křečové žíly mohou být klasifikovány podle tvaru a velikosti. Jak populace stárne, stále více lidí trpí nemocí křečových žil většího či menšího rozsahu. Tato nemoc se stává civilizační nemocí.


Je běžnější pro ženy než pro muže.

 

 • Jak vznikají křečové žíly?
  Žíly mají chlopně, které brání zpětnému průtoku krve (refluxu). Křečová žíla je žíla (nebo její část), ve které nejsou chlopně správně uzavřeny. Následkem toho se krev vrací zpět do žil a do kapilár. Kvůli trvalému přeplňování žíla dilatuje (rozšiřuje se) a vytváří se křečová žíla (varix).

 

 • Které faktory přispívají ke vzniku křečových žil?
  • Genetické: Křečové žíly jsou často dědičné. Mohou být způsobeny vrozenou slabostí podpůrné tkáně žil. Protože lidé chodí vzpřímeně, křečové žíly  se nacházejí zejména na dolních končetinách v důsledku účinků gravitace.
  • Těhotenství: Křečové žíly mohou v průběhu těhotenství snadno vzniknout následkem hormonálních vlivů a omezením zpětného toku krve v žilách od nohou k srdci (způsobené tlakem rostoucí dělohy). 
  • Hormonální faktory: Stále není zcela jasné, jak přesně různé hormony napomáhají ke vzniku křečových žil, ale do jejich vzniku zapojeny jsou.
  • Další příčiny: Křečové žíly mohou být následkem trombózy nohou. Také operace a nehody mohou způsobit křečové žíly v důsledku poškození žil. Křečové žíly se s větší pravděpodobností objevují u lidí s nadváhou nebo u lidí zaměstnaných tam, kde jsou jejich nohy přetěžovány dlouhým stáním, sezením nebo zvedáním těžkých břemen.

 

 • Jaké jsou příznaky křečových žil?
  Někdy se žádné příznaky neobjevují. Mnoha lidem vadí křečové žíly z hlediska kosmetického.

Pokud křečové žíly příznaky vyvolávají, obvykle to bývá pocit unavených, těžkých a olověných nohou. Občas mají lidé křeče v lýtkách (zvláště během noci) nebo třes nohou („neklidné nohy“). V takových případech je pro lidi obtížné držet nohy v klidu nebo mají pocit, že jim něco leze přes nohy (mravenčení). Zřídka se projevuje opravdová bolest.

 

 • Co mohu dělat pro předcházení křečovým žilám?
  Můžete udržovat své cévy v dobrém stavu tím, že budete žít zdravě: hodně cvičit (chůze, jízda na kole, plavání) a rozumně jíst. Pít dostatek nealkoholických tekutin (nejméně 2 litry za den) a snažit se vyhnout nadváze. Vyhýbat se oblečení, které stahuje a svírá kůži - jako jsou těsné džíny, těsné spodní prádlo, elastické pásy a pásky. Noste pohodlné boty: ženy, pamatujte, že vysoké podpatky brání lýtkovým svalům účinně pumpovat. Vyhněte se stání nebo sezení po dlouhou dobu, skákání a zvedání těžkých břemen. Chystáte-li se dlouhou dobu sedět, dejte si nohy nahoru. Pokud je nezbytné, také nohy vaší postele mohou být lehce zvýšeny – pod podmínkou, že to nezpůsobí potíže s dýcháním.

Zvažte nošení kompresivních punčoch jako preventivní opatření, chystáte-li se na dlouhou cestu, jste-li těhotná nebo vyžaduje-li vaše cesta dlouhé stání.


Jakmile křečové žíly vznikly, můžete zabránit jejich zhoršování každodenním nošením kompresivních punčoch. Dokonce i za teplého počasí! Ve skutečnosti právě v teplých dnech nejvíce potřebujete kompresivní zdravotní punčochy.

 

 • Jak jsou křečové žíly diagnostikovány?
  Základem vyšetření žilního systému je inspekce a palpace (pohled a pohmat). Pomocné technické vyšetření dopplerovskou ultrazvukovou metodou nám pomůže určit stupeň závažnosti povrchové nedostatečnosti žilního systému. Vyšetření je neinvazivní (nedochází při něm k porušení kožního krytu vpichy nebo řezáním).

 

 • Co je to Dopplerovo vyšetření
  Je to bezbolestné ambulantní ultrazvukové vyšetření. Ultrazvukové vlny pronikají přes kůži do krevních cév a odrážejí se od proudících červených krvinek. Tento odraz vyvolá změnu frekvence vlnění, která je zaregistrována Dopplerovým přístrojem. Podle výšky tónu se určí rychlost a směr průtoku krve. Pokud se chlopně v žilách náležitě uzavírají, teče krev od chodidla k srdci. Touto metodou můžeme zjistit nedostatečnost chlopní nebo projevy zánětu v žilách.

 

 • Co je to Duplex vyšetření
  Je to zpřesnění Dopplerova vyšetření. Je kombinací zobrazovací techniky a dopplerovského vyšetření. Určí nám kromě směru toku krve i objem a obsah křečových žil a stav chlopní v žilách a jejich okolí. Provádí se na specializovaných radiodiagnostických pracovištích.

 

 • Co je to pletysmografie ?
  Je to neinvazivní optoelektronická metoda, při které se registruje odraz infračerveného světla vyzařovaného na kůži. Naplněné cévy odrážejí méně světla než vyprázdněné. Měření se provádí před sérií standardizovaných pohybů (10 podřepů) a následně po těchto cvicích. Na grafickém záznamu se určí kolik krve je pumpováno lýtkovými svaly , jak rychle se žíly znovu naplní a jaká je globální funkce žilního systému celé končetiny. Vyšetření se provádí ve specializovaných ambulancích.

 

 • Musí být křečové žíly vždy léčeny?
  Z lékařského hlediska musí být křečové žíly léčeny, je-li krevní oběh v noze vážně narušen, a kdy mohou nastat (nebo již nastaly) další potíže. Kvůli dlouhodobé kumulaci (městnání) krve v rozšířených žílách vzrůstá riziko propuknutí zánětu žil (tromboflebitida), vytváření krevní sraženiny (trombóza) nebo hromadění tekutiny v nohách (edém). Mohou také nastat různé abnormality kůže jako je hnědé zbarvení, skvrny nebo ekzém, objevuje se i podkožní zesílení. Nakonec to může vést k bércovému vředu. Z tohoto důvodu ve většině případů má smysl křečové žíly léčit a (nebo) nosit kompresivní zdravotní punčochy.

 

 • Jak mohou být křečové žíly léčeny?
  Nejdůležitější léčebné metody jsou kompresivní terapie, sklerotizace, operace křečových žil, nebo kombinace sklerotizace a operace.    

 

 • Co je to kompresivní terapie?
  Kompresivní terapie zahrnuje aplikaci vnějšího tlaku na křečové žíly užitím bandáží nebo kompresivních zdravotních punčoch. Tímto způsobem je nejvíce podporován dobrý odtok krve.

 

 • Co je to sklerotizace?
  Při sklerotizaci je do povrchové žíly vsunuta tenká jehla. Tou je pak vstříknuto kauterizující (leptající) činidlo. Činidlo záměrně poškodí stěnu cévy, aby ji ucpalo a změnilo na tenké vlákno, kterým už není schopna protékat krev. Tato céva může být nahmatána jako tvrdý lehce citlivý provazec.  Ihned po vstřiku je použita komprese bandážemi nebo kompresivními zdravotními punčochami. Nakonec žíla částečně nebo zcela zmizí. Zbývající žíly převezmou funkci žíly, která už nepracuje.

Tato metoda je obecně používána pro malé povrchové křečové žíly.

 

 • Co je to operace křečových žil (eventuálně kombinovaná se sklerotizací)?
  Při operaci jsou větší povrchové křečové žíly podvázány  a zcela nebo částečně odstraněny. Ostatní cévy převezmou fungování podvázané nebo odstraněné žíly. V některých případech je nejlepší léčbou kombinovat operaci se sklerotizací. Protože podvázání odstraňuje většinu tlaku z křečové žíly, vstřikování probíhá klidněji a dlouhotrvající výsledky jsou lepší. Po této léčbě bude často třeba, aby pacient nosil kompresivní zdravotní punčochy po několik týdnů, aby podporoval hojení.

 

 • Jaký je výsledek léčby křečových žil?
  Sklerotizace a/nebo operace neodstraní tendenci vytvořit křečové žíly někde jinde! Nemůže být dána záruka, že se v budoucnu nevytvoří křečové žíly nové. Úspěch konkrétní léčby bude záviset na příčině a rozsahu křečových žil. U někoho se křečové žíly neobjeví po deset i více let po léčbě, zatímco u jiného se mohou vrátit velice rychle. Léčba sklerotizací a/nebo operací má smysl, jestliže vyšetření odhalilo, že zásahem tohoto druhu bude zlepšen odtok krve. Pokud již pacient prodělal trombózu, pak obě léčebné metody obvykle skýtají pouze krátkodobé řešení. Pacient bude muset vždy nosit kompresivní zdravotní punčochy. Závažné formy křečových žil mohou být  léčeny pouze operací. Stejně tak po této léčbě je často nezbytné nosit kompresivní zdravotní punčochy po několik týdnů, aby se podpořilo léčení.

 

 • Co je to varikózní krvácení?
  Krvácení křečové žíly je komplikace obávanější u ležící osoby. Ve skutečnosti je to ojedinělá příhoda a pokud nastane, nedojde k velké ztrátě krve. Menší vnější poranění někdy velmi malých tenkostěnných křečových žil může způsobit krvácení, které povrchně vypadá velmi působivě. Toto krvácení však může být snadno zastaveno, jednoduše vleže s nohou přibližně 20 cm nad úrovní srdce. V místě krvácení by měl být přiložen jednoduchý tlakový obvaz.

 

 • Co to jsou metličky (metličkové varixy)?
  Jsou to velmi drobné mnohočetné žilky s modravou, někdy červenofialovou barvou. Postihují převážně ženy. Nepředstavují zásadní zdravotní problém. Je možné je odstranit laserem nebo sklerotizací.        

 


Trombóza

 • Co je to trombóza?
  Trombóza je vytvoření krevní sraženiny ze složek obíhající krve. Výsledná krevní sraženina se nazývá trombus. Trombus může vzniknout v žilách, tepnách a srdci. Obvykle vzniká v hluboké žíle, pak se nazývá hluboká žilní trombóza. Trombóza v povrchové žíle se nazývá tromboflebitida.

 

 • Jak vzniká hluboká žilní trombóza?
  Změny žilní stěny, průtoku krve (zpomalování nebo víření) a složení krve jsou nejdůležitější faktory, které mohou samostatně nebo v kombinaci vést k vytvoření sraženiny. Dědičné faktory, kouření a určité léky mohou také zvyšovat riziko hluboké žilní trombózy.

 

 • Jaké jsou příznaky  hluboké žilní trombózy?
  Jedná se o zánět žilní stěny, k němuž se druhotně přidružuje tvorba trombu, či o tvorbu trombu bez zánětlivé reakce. Začíná obvykle bez příznaků v žilách plosky nohy, či v lýtkových svalech. Noha a bérec jsou oteklé, postižený má pocit tíhy až bolesti v končetině, výrazná je bolestivost na pohmat. Po rozšíření do stehenní žíly se  projeví bolest ve stehni a třísle, otok od kotníku až do třísla, kůže je bledá, někdy naopak až nafialovělá. Nejzávažnější komplikací je plicní embolie, což je vmetek trombu do plicního řečiště s rozvojem dechové nedostatečnosti a dalšími závažnými známkami ohrožení života.

 

 • Jak je diagnostikována hluboká žilní trombóza?
  Diagnóza hluboké žilní trombózy pouze na základě klinických příznaků může být nespolehlivá. Je nutné doplnit vyšetření ultrazvukem, pletysmografií, další možností je vyšetření radioaktivními izotopy, či krevní vyšetření. Léčba se zahajuje většinou za hospitalizace.

 

 • Jaké jsou následky hluboké žilní trombózy?
  Nejdůležitější bezprostřední komplikací hluboké žilní trombózy je plicní embolie. V takovém stavu se krevní sraženina utrhne a je nesena do plic krevním řečištěm. Tam se žíly zcela nebo částečně zablokují a mají za následek plicní infarkt nebo dokonce smrt. Hluboká žilní trombóza může také mít závažné následky dlouhodobě - jako posttrombotický syndrom.

 

 • Co je to posttrombotický syndrom?
  Po hluboké žilní trombóze, která se objevila, existuje riziko komplikací: posttrombotický syndrom neboli krátce PTS. Příznaky se liší podle závažnosti, od hnědého zbarvení kůže, hromadění tekutin a křečovým žilám, až k bércovému vředu. Toto se téměř vždy stává v průběhu 2 let hluboké žilní trombózy. Riziko PTS je docela vysoké (60%), ale může být podstatně sníženo (asi na 25%) používáním elastických punčoch ihned po diagnóze hluboké žilní trombózy a jejich nošením po následující 2 roky.

 

 • Co je to cestovní trombóza?
  Cestovní trombóza může vzniknout, jestliže se lidé vůbec (nebo skoro vůbec) nepohybují  po dlouhou dobu, tj. během dlouhé cesty letadlem, vlakem, autobusem nebo autem. Během pohybu je průtok krve směrem k srdci podporovaný pumpující činností lýtka a svalů chodidla. Pokud osoba po dlouhou dobu sedí, průtok krve se zpomaluje  a žíly se mohou zužovat. To může způsobit vznik krevní sraženiny.

 

 • Jak mám předejít cestovní trombóze?
  Velmi účinné opatření proti cestovní trombóze je podpořit žíly nohou během cesty kompresivními zdravotními punčochami. Punčochy působí tlakem na žíly a tak pomáhají zvýšit rychlost toku krve. Dobrým nápadem je také procvičovat chodidlo během cesty a pokud je to možné, trochu se procházet. Neseďte s překříženýma nohama. Vyberte si oblečení, které je pohodlné a které vás nesvírá, nezapomeňte pít dostatek nealkoholických nápojů. Nepijte alkohol, protože dehydruje tělo (tj. odstraňuje z něho tekutiny).

 


Chronická žilní nedostatečnost

 • Co je to chronická žilní nedostatečnost?
  Když stojíte nebo sedíte, krev v žilách musí být pumpována vzhůru, tj. proti gravitační síle. To je prováděno v první řadě lýtkovými svaly. Chůze je proto vynikající způsob pomoci žílám odvádět krev, zatímco sezení a stání po dlouhou dobu je špatné. V žilách jsou chlopně, které zabraňují krvi ve zpětném toku (refluxu) směrem k chodidlu. Pokud se tyto chlopně už náležitě neuzavírají, pak krev snadno teče zpátky, což způsobí zvyšování tlaku v žilách a kapilárách. Předchozí ucpání žil (trombóza) je nejdůležitější příčina toho, že se žilní chlopně už náležitě neuzavírají.

Chronická žilní nedostatečnost je lékařský termín pro trvalé (chronické) poruchy odvádějících žil. Jakmile jsou žilní chlopně poškozené, nemohou být opraveny. Nedokonalé fungování chlopní v žilním systému se nazývá  nedostatečnost, odtud plyne daný název.

 

 • Jaké jsou příznaky chronické žilní nedostatečnosti?
  Prvním znakem poruchy odtoku v cévách je často pocit těžkých, unavených nohou. V průběhu dne kotníky otékají následkem hromadění tekutiny. Nakonec se malé rozšířené žíly a křečové žíly zviditelňují. Může se také objevit hnědé zbarvení, místa s ekzémem a podkožní zesílení. Jako konečné stádium vzniká bércový vřed.

 

 • Jak je chronická žilní nedostatečnost léčena?
  Léčení chronické žilní nedostatečnosti je zaměřeno na obnovení normálního odtoku krve a tekutiny. Kompresivní zdravotní punčochy budou předepsány téměř vždy, protože tlak, kterým působí, pomáhá vytlačovat krev a odpadní produkty k srdci a brání hromadění tekutiny v nohách. V některých případech (křečové žíly) může být nejlepším řešením operace (sklerokomprese a nošení kompresivních zdravotních punčoch).

 


Bércový vřed

 • Co je to bércový vřed?
  Bércový vřed je defekt kůže na dolní končetině. Toto poranění má obvykle roztřepený obrys a je  pokryto žlutavě hnědým povlakem nebo strupem. Ložisko rány  může být i černé (odumřelá kůže).

 

 • Jak vzniká bércový vřed?
  Příčina je obvykle v narušeném krevním oběhu: 5% v tepenném systému (tepny) a 90% v žilním systému (žíly). Je zdaleka nejběžnější v žílách, které nefungují správně. Dříve než se bércový vřed vytvoří, existují již v bezprostřední blízkosti po poměrně dlouhou dobu různé odchylky. Ty mohou  zahrnovat hromadění tekutiny kolem kotníků (otok), křečové žíly a hnědé zbarvení. Protože se chlopně v žílách neuzavírají správně, krev není dostatečně odváděna. Dochází ke stagnaci oběhu (městnání), což způsobuje hromadění krve v žílách a kapilárách. Tím je výživa tkáně uvedena do značného ohrožení. Kůže se stává velmi zranitelnou a snadno může vzniknout vřed – bércový vřed.

 

 • Jaké jsou znaky bércového vředu ?
  Bércový vřed je defekt kůže a podkoží. Vřed žilního původu se většinou nachází v oblasti vnitřního kotníku. Často se tvoří vícečetné projevy, mohou se spojovat či zvětšovat až v manžetovité postižení celé dolní třetiny bérce. Subjektivně jsou vnímány zcela rozličně. Je nutné léčení od prvních projevů nejlépe v kožních ambulancích.

 

 • Jak je bércový vřed diagnostikován?
  Nejprve je nutné určit původ vředu (žilní, tepenný, poúrazový…atd).  Při žilním původu se provádějí vyšetření k určení stupně nedostatečnosti žilního systému. Na základě správné diagnózy se stanoví nejvhodnější terapeutický postup.

 

 • Jak je bércový vřed léčen?
  Nejlepší léčbou pro bércový vřed způsobený žilním problémem je ambulantní kompresivní léčba. Ta zahr-nuje použití speciálních kompresivních obinadel. Tlak těchto obinadel je na své maximální hodnotě u kot-níku a klesá postupně směrem ke kolenu. Tímto způsobem je zabráněno zpětnému toku krve a krev je čerpána vzhůru lýtkovým svalem během chůze. Obinadlo je nejúčinnější, když jsou lýtkové svaly v čin-nosti - proto je chůze důležitá. Odpočívání po dlouhou dobu s nohou na židli nebo v posteli (jak bylo doporučováno dříve) není správné!

Nejdůležitějším cílem této léčby je podpořit krev, aby odtékala z nohy k srdci. To zlepšuje vyživování dolní končetiny a uzavření bércového vředu. Během léčby se barva přirozeně mění na červenou. Zdravá kůže přerůstá od okrajů a někdy také z lůžka zranění. Celkové trvání bandážovací léčby se liší od několika týdnů po mnoho měsíců. V některých případech je požadováno přijetí do nemocnice - jestliže se bércový vřed nezahojil po několika měsících léčení. „Poslední úpravou“ v léčbě bércového vředu způsobeného poruchou odvádění krve je nošení kompresivních zdravotních punčoch. Cílem je zabránit opětovnému vytvoření nového otevřeného poranění.

 

Punčochy musí být nošeny trvale.

 

 • Co mohu dělat, abych předcházel bércovému vředu?
  Všechna opatření mající v úmyslu zabránit hromadění tekutiny a pocitu těžkých, unavených nohou se také vztahují k bércovému vředu. Existuje možnost, že se bércový vřed v budoucnu znovu objeví. Často skutečná příčina –selhání chlopní při uzavírání žíly – nemůže být odstraněna.

 

 • Jaká je prognóza pro bércový vřed?
  Bércový vřed způsobený poruchou odtoku krve obvykle není onemocněním ohrožujícím život. Způsobuje však mnoho omezení. Bércový vřed se snadno znovu otevře, jestliže se nedělá nic pro zlepšení odtoku krve a zabránění vytváření  otoku v noze.  Někdy může operace křečových žil do značné míry obnovit vyživovací stav. Téměř vždy však pacient musí trvale nosit kompresivní zdravotní punčochy.

 

 

Kompresivní zdravotní punčochy

 • Jak jsou kompresivní zdravotní punčochy užitečné?
  Kompresivní zdravotní punčochy (kompresivní elastické punčochy – KEP) působí proti hromadění tekutiny (otoku). Zlepšují odtok krve z nohy a zlepšují mikrocirkulaci. Punčochy působí vnějším tlakem na nohu a cévy. Rozšířené žíly (křečové žíly) jsou stlačeny tak, že se chlopně v žilách mohou opět uzavřít. Krev proto už nemůže téci zpět, tím je bráněno vytváření otoku.  Když chodíte v kompresivních zdravotních punčochách, odtok krve dostává další podněty napětím vašeho lýtkového svalu („lýtkosvalová pumpa“). Také tím se zlepšuje mikrocirkulace.

 

 • Kde mohu dostat kompresivní zdravotní punčochy?
  Poukaz vám vystaví váš ošetřující lékař (praktický, kožní, chirurg, flebolog, internista) – v tomto případě jsou kompresivní zdravotní punčochy plně nebo částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou. S poukazem se obraťte na nejbližší lékárnu nebo výdejnu zdravotních potřeb, nebo kontaktujte přímo naši firmu. Bez poukazu si můžete punčochy koupit za plnou cenu.

 

 • Existují různé druhy kompresivních zdravotních punčoch?
  Ano, existuje mnoho různých druhů. Každý typ punčoch má určité charakteristické rysy z hlediska  komprese, tlakové třídy, pevnosti a barvy. Záleží na vašich potížích, jaký typ kompresivních zdravotních punčoch vám váš praktický lékař nebo specialista předepíše.

Důležitá klasifikační zásada u kompresivních zdravotních punčoch je mezi punčochami se švem (punčochy pletené plochým pletením) a bezešvými punčochami (kruhově pletené punčochy).

 

Další důležité dělení je dělení do různých tlakových tříd: I., II., III. a IV. Čím vyšší třída, tím vyšší tlak, kterým punčocha na nohu působí. Punčochy ve třídách II., III. a IV. jsou obvykle hrazeny zdravotní pojišťovnou. Na punčochy I. kompresivní třídy  nemůže být ve skutečnosti pohlíženo jako na kompresivní zdravotní punčochy, a proto nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Tyto takzvané „podpůrné punčochy“ také poskytují nedostatečný tlak pro klasifikaci kompresivních zdravotních punčoch a jsou vždy hrazeny pacientem. Punčochy tohoto typu mohou být zakoupeny nejen v lékárnách či zdravotnických potřebách, ale i v obchodech s punčochovým zbožím.

 

Existují samozřejmě rozdílné délky a typy upevnění: jsou krátké punčochy, které dosahují pod koleno (případně i se silikonovým páskem, aby se zabránilo padání punčochy) a jsou dlouhé punčochy kryjící celou nohu (bez silikonového pásku, s připojeným silikonovým páskem, s kyčelním dílem) nebo punčochové kalhoty.

 

 

Jaký je rozdíl mezi ploše pletenými a kruhově pletenými punčochami?

 • Ploše pletené punčochy mají šev na zadní straně a pletenina je jasně viditelná. Mají mnoho výhod:
  • relativně snadné oblékání
  • mohou být přizpůsobeny přesně ve všech tvarech a velikostech
  • velmi malé opotřebení a tím lepší terapeutický účinek

 

 • Kruhově pletené punčochy nemají šev a jsou hezčí a elegantnější. Mají ale jiné nevýhody:
  • jsou dostupné pouze v limitovaném rozsahu velikostí
  • jsou tenčí, a proto snadněji pouští oka a trhají se
  • je obtížnější je oblékat vzhledem k větší podélné (délkové) roztažnosti.

 

 

Praktické tipy pro nošení kompresivních zdravotních punčoch

 • Jak často mám nosit kompresivní zdravotní punčochy?
  Abyste dosáhli nejlepších výsledků, měli byste punčochy nosit každý den. Rozhodně to platí v případě, že vaše práce zahrnuje dlouhodobé stání nebo sezení. Nejlepší je obléknout si punčochy ráno hned po probuzení, dříve než vám začnou nohy otékat. Punčochy svlékejte opět večer -  před spaním.

 

 • Jaký je nejlepší způsob oblékání punčoch?
  • Před navlékáním obraťte punčochu naruby tak, aby chodidlová část punčochy zůstala uvnitř.
  • Chodidlo punčochy důkladně roztáhněte oběma rukama a opatrně navlékejte na nohu až po nárt. Tím ji dostanete do správné pozice.
  • Punčochu chyťte pevně za horní okraj a přetahujte přes patu tak dlouho, dokud to jde snadno.
  • Převraťte horní lem zpět co možná nejblíže kotníku. S touto – částečně dvojitou – částí v rukách natahujte punčochu co možná nejvýše. Opakujte tolikrát, kolikrát je potřebné k přetažení nejužší části punčochy přes patu.
  • Nyní opět přeložte lem punčochy a natahujte punčochu do dané polohy.
  • Přeloženou část punčochy narovnejte a punčochu na noze uhlaďte.

 

 • Co mohu dělat pro prodloužení životnosti kompresivních zdravotních punčoch?
  • Vyvarujte se natahování punčoch držením pouze za lem.
  • Nikdy neodstřihujte volné nitky.
  • Noste dobře padnoucí obuv s hladkou výstelkou.
  • Dávejte si pozor na ostré nehty na rukou, na nohou a na šperky. Ty mohou punčochy poškodit
  • Nezkoušejte opravovat poškozené punčochy sami – snižuje to kvalitu a provedení. Vždy konzultujte daný problém s dodavatelem.
  • Po sprchování nebo koupání je mnohem obtížnější navléknout si kompresivní punčochy, protože je vaše kůže vlhká. Pokud je to možné, sprchujte se či koupejte večer místo po ránu.
  • Pro navlékání punčoch je doporučeno použít gumové rukavice s dobrým profilem. Ty také pomáhají zabránit poškození. Pokud nemáte žádné rukavice, můžete si navlhčit ruce čistou vodou - tím získají větší přilnavost k punčoše.

 

 • Jak se používají dodané aplikační návleky?
  Bezplatný aplikační návlek je dodáván pouze k punčochám s otevřenou špicí. Navlékněte aplikační návlek před natažením punčochy přes chodidlo. Tím bude vaše chodidlo hladší a také ochrání punčochu před ostrými nehty na nohou. Jakmile je punčocha pohodlně na noze, odstraňte aplikační návlek jeho pevným uchopením ve špičce a vytažením zpod punčochy.

 

 • Existují nějaké další pomůcky, které mohou usnadňovat navlékání a svlékání kompresivních zdravotních punčoch?
  Ano. Jestliže trvají vaše problémy s oblékáním a svlékáním kompresivních zdravotních punčoch, pak pro vás existuje účinná pomůcka Eureka (kterou tvoří dvě části – Eureka pro navlékání a Eureka pro svlékání). Je vhodná pro všechny typy kompresivních punčoch, ať lýtkových, stehenních či punčochových kalhot, s otevřenou či uzavřenou špicí. Pro podrobnější informace – klikněte na Eureka.

 

 • Jaký je nejlepší způsob praní a sušení kompresivních zdravotních punčoch?
  K punčochám budou přiloženy instrukce o praní. Vždy je pečlivě dodržujte.

Obvykle je lépe prát kompresivní punčochy ručně, nejlépe v mýdlové vodě. Pokud chcete použít automatickou pračku, nastavte program na jemné praní při teplotě 30°C. Je lépe používat prací prostředky speciálně určené pro elastické punčochy nebo prací prášky s jemným účinkem.


Nikdy neužívejte změkčovadlo (aviváž), bělící prostředky, odstraňovač skvrn, benzín na chemické čištění nebo podobná činidla. Po vyprání punčochy důkladně vymáchejte, abyste odstranili veškeré zbytky mýdla nebo pracího prostředku. Nikdy je neždímejte! Pro rychlejší usušení je můžete po vyprání zavinout do ručníku a dobře vymačkat. Poté je nechte uschnout pověšené nebo položené. Nikdy je nezkoušejte sušit v sušičce, u ohně, na ústředním topení nebo na slunci!

 

 • Jak často je třeba prát kompresivní zdravotní punčochy?
  Doporučujeme vám, abyste je prali každý den. V každém  případě však alespoň 3x týdně. Pot, nečistoty a mastnota kůže může působit na pleteninu. Nošení punčoch ovlivňuje elastické vlastnosti vláken, a tím i tlak kompresivních zdravotních punčoch. Opakované praní pomáhá punčochám udržet si tlak, takže vydrží déle.

 

 • Proč by se  neměly používat masti, oleje nebo tuk na pokožku pod punčochy?
  Pletenina některých kompresivních zdravotních punčoch obsahuje gumová vlákna. Masti, oleje a tuky napadají gumu, což může způsobit přetržení vláken. Můžete pak vidět důlky v punčoše (zlomená gumová vlákna) a pocítíte, že napětí povolilo. To znamená, že punčocha ztratila svůj tlak.

Nejkřehčí ze všech vláken jsou vlákna z přírodní gumy (obvykle používaná v ploše pletených punčochách). Vlákna Lycry (která se nacházejí ve většině kruhově pletených punčoch) jsou odolnější proti pronikání mastnot a tuků.


Pokud musíte používat masti nebo tuky, pak nejlépe večer, když si svléknete punčochy a chystáte se spát. Mast pak bude mít celou noc na proniknutí do kůže. Ráno - před navléknutím punčoch - zkontrolujte, zda je vaše kůže ještě mastná. Případnou mastnotu pečlivě omyjte.

 

 • Jak dlouho mi kompresivní zdravotní punčochy vydrží?
  Životnost punčoch velkou měrou závisí samozřejmě na tom, jak punčochy perete a jak s nimi zacházíte. Jakmile dostanete nové punčochy, začněte je ihned nosit. Pokud máte několik punčoch nebo párů, měli byste je nosit střídavě.  Varitex nabízí 6-ti měsíční záruku výrobní kvality počínaje datem nákupu.

 

 • Mohu získat kompresivní zdravotní punčochy v odlišné barvě?
  Nejsou dostupné dostatečné informace o vlivech barviv na tlak, na uchování tlaku a složení kompresivních zdravotních punčoch. Varitex vám proto radí nekupovat barvené kompresivní zdravotní punčochy a nezkoušet je sami barvit. V žádném případě vám nemůžeme nabízet jakoukoliv záruku na elastické punčochy, které jste si sami obarvili.

 

 

Problémy s kompresivními zdravotními punčochami

 • Moje nové punčochy jsou mnohem těsnější než ty předešlé. Proč?
  Je nesmírně důležité, že nahrazujete kompresivní zdravotní punčochy ve správnou dobu. Vhledem k opakovanému nošení, ztratí staré kompresivní punčochy většinu svého tlaku, tedy i svou terapeutickou hodnotu. Nové punčochy se zdají být těsnější kolem nohy, protože jsou na  optimálním tlaku. Jejich účinnost je znovu zaručena.

 

 • Mám silnou nohu a zatím mi nebyla změřena pro kompresivní zdravotní punčochy. Proč?
  Kompresivní zdravotní punčochy nejsou určeny pro to, aby zeštíhlily vaši nohu, ale aby bránily jejímu zesílení. Jestliže mají vaše nohy velký otok, pak nemohou být kompresivní zdravotní punčochy vhodně upraveny, aby dobře padly. Nohu je třeba nejprve po nějakou dobu bandážovat a pak ji měřit - co možná nejdříve po ránu.

 

 • Byly mi změřeny nohy, ale dodavatel mi dal konfekční punčochy. Není to divné?
  Ne, váš dodavatel musí vždy měřit všechny rozměry vašich nohou. Po změření jsou tyto hodnoty porovnány s tolerancemi (rozsahem měření) druhu nebo typu punčoch, které jsou pro vás nejvhodnější. Pokud se ukáže, že vaše rozměry odpovídají konfekčním velikostem, pak nebude třeba vyrábět speciální punčochy na míru.

 

 • Musím nosit kompresivní zdravotní punčochy po zbytek svého života?
  Na tuto otázka nemůže být jednoduše odpovězeno ANO nebo NE. Závisí to především na důvodech, proč musíte nosit kompresivní zdravotní punčochy.

Obvykle musí být vaše kompresivní zdravotní punčochy nošeny stále, s výjimkou následujících případů:

  • Po těhotenství (až do asi 6 týdnů po porodu)
  • Po trombóze (obvykle po 2 roky)
  • Po sklerotizaci nebo operaci (několik týdnů).

 

 • Proč mám studené nohy, když nosím kompresivní zdravotní punčochy?
  Protože kompresivní punčochy stlačují prázdné nebo malé cévy na povrchu kůže může být narušena tělesná termoregulace (tepelná rovnováha). To však nemůže ublížit vašim nohám nebo krevnímu oběhu.

 

 • Když si svléknu kompresivní punčochy, cítím někdy po krátkou dobu svrbění. Proč?
  Poté co si svléknete kompresivní punčochy, malé cévy na povrchu kůže se znovu naplní krví. To může způsobit krátké období svědění. Svědění obvykle zmizí asi po 15 minutách. Pokud je nezbytné, použijte pro utišení svědění zásyp, ale snažte se neškrábat!

 

 • Proč mám suchou kůži a co s tím mohu udělat?
  Lidé, kteří mají problémy s žílami nohou, mají často suchou kůži. Snížený průtok krve způsobí, že nejzevnější vrstvy kůže nedostávají dostatečné množství živin. Navlékání a svlékání kompresivních zdravotních punčoch kůži také vysušuje. Svoji kůži můžete ošetřovat speciálním krémem. Nejlépe je aplikovat ho večer poté, co jste svlékli kompresivní punčochy. Po ránu před navléknutím punčoch se ujistěte, že na noze nezůstaly žádné zbytky krému  nebo masti, neboť mohou nepříznivě působit na punčochu.

 

 • Nosím podkolenky, ale ty hodně sjíždí. Mohu s tím něco dělat?
  Krátké kompresivní punčochy obvykle sjíždí kvůli mimořádně rovnému nebo dokonce „rozšířenému“ tvaru lýtka. To zabraňuje punčochám, aby na lýtku „visely“. Může to být napraveno vložením protiskluzného materiálu na konec punčochy ve formě silikonového pásku.  Punčochy s relativně malou podélnou roztažností mohou také sjíždět u velmi aktivních osob. Energická činnost lýtkového svalu může stahovat punčochy dolů. Řešením je požádat o typ punčoch s větší podélnou roztažností nebo o delší (nadkolenní) punčochy.

 

 • Můj otec nosí kompresivní zdravotní punčochy, ale za pouhých pár týdnů jsou volné (vyboulené) kolem jeho nohou. Proč?
  • Váš otec si možná  promazával kůži mastí nebo krémem a to mohlo znehodnotit punčochy. Nebo jeho punčochy byly vyprány nebo sušeny při příliš vysoké teplotě. To způsobuje, že punčochy ztrácí velice rychle svůj tlak.
  • Nohy vašeho otce byly změřeny, když byly ještě oteklé. Elastické punčochy, které pak byly upleteny dle daných rozměrů, jsou příliš veliké. Punčochy proto původně seděly, ale díky jejich účinku velice rychle vytlačily tekutinu (otok) z nohou. Jak se nohy ztenčovaly, původně dodané punčochy pak byly velké.

Je důležité pochopit, že špatně padnoucí punčochy nebudou účinné.

 

 • Mám kompresivní punčochy ke kolenu, ale jsou příliš dlouhé. Mohu je přeložit těsně u lemu?
  Ne, určitě byste to dělat NEMĚLI, neboť to způsobuje městnání (hromadění) krve. Tlak v kompresivních punčochách klesá od kotníku směrem ke kolenu (dále ke kyčli), takže krev v žílách se pohybuje správným směrem (tj. směrem k srdci). Jestliže přeložíte lem vašich punčoch, potom  tlak v daném místě silně vzroste! To také vysvětluje, proč byste nikdy neměli dovolit, aby vaše kompresivní punčochy při nošení vytvářely jakékoliv záhyby nebo sklady (vždy je uhlaďte).  Často se stává, že punčochy vůbec nejsou příliš dlouhé, ale že byly vytaženy příliš vysoko. Když je oblékáte, netahejte je příliš silně, ale ujistěte se, že jsou rovnoměrně rozloženy podél celé nohy. Jestliže přesto myslíte, že punčochy jsou příliš dlouhé, obraťte se ke svému dodavateli o radu.

 

 • Moje stehenní punčochy mají na konci silikonový pásek, ale přesto sjíždí. Mohu s tím něco dělat?
  Stehenní část nohy se téměř vždy směrem nahoru zužuje. To způsobuje, že je obtížné udržet dlouhou punčochu na místě. Punčochy jsou silně elastické a během pohybu budou sjíždět dolů vlivem tažných sil a činností svalu. Silikonový pásek může držet punčochu nahoře pouze tehdy, když se může pevně uchytit na pevné tkáni. Pokud je tkáň stehenní části příliš ochablá, pak musí být vybrán  jiný typ upevnění. Možné alternativy jsou punčochy s uchycením v pase, punčocháče nebo neelastické podvazky. Občas můžeme sjíždění punčoch předcházet zvolením jiného typu punčoch (typu s delší podélnou roztažností) nebo punčochy ve dvou částech. Pokud je nezbytné, můžete pro mimořádné sevření připojit dvojitý silikonový pásek (na kraj prvního přišít ještě jeden).

 

 • Nemám moc síly a tak punčochy těžko navlékám nebo svlékám. Existuje něco, co by mi pomohlo?
  Ano! Navlékání kompresivních punčoch je mnohem snazší, pokud použijete Eureku. Je to univerzální pomůcka, vyrobené z velmi hladkého materiálu. Lehce ji navléknete přes chodidlo a kompresivní zdravotní punčochy přes ni přetáhnete. Díky hladkému materiálu je pro navlečení kompresivních punčoch zapotřebí  mnohem menší úsilí. Jakmile je kompresivní punčocha přetažena přes patu a je v polovině lýtka, pomůcku pro navlékání vytáhnete zpod punčochy  horním koncem. Pro svlékaní punčoch se používá druhá část této neobyčejně užitečné pomůcky.

 

 • Proč nemám mít kompresivní zdravotní punčochy oblečené i v noci?
  Když ležíte, tlak v tepnách je trochu menší než ve stoje. Vnější tlak, který poskytují elastické punčochy je pak – příliš vysoký ve srovnání s vnitřním tlakem v daných tepnách. To může překážet v oběhu krve.

 

 • Dá se předcházet bolesti způsobené punčochami v podkolenní nebo loketní jamce?
  Správně změřené punčochy, které dobře sedí na noze nebo ruce určitě nezpůsobují bolest v podkolenní nebo loketní jamce. Pokud ano, požádejte vašeho dodavatele punčoch o radu.

 

 • Ke konci dne mne kompresivní punčochy svírají. Podle mého dodavatele punčoch bych měl mít pevnější punčochy, ale to by pak svírání bylo ještě horší?
  Váš dodavatel punčoch má pravdu (za předpokladu, že vaše současné punčochy byly správně změřeny). Pocit svírání je způsoben skutečností, že se vám v noze pod vašimi současnými punčochami stále vytváří tekutina. Punčochy jednoduše nejsou dost pevné, aby zabránily otoku vaší nohy. Pevnější punčochy (které poskytnou vyšší tlak) zabrání otoku vaší nohy a určitě nebudete mít stejný svíravý pocit.

 

 • Silikonový pásek znamená, že mám vždy večer na kůži vytlačené značky. Možná je pásek příliš těsný a svírá mi nohu?
  Šířka silikonového pásku potřebná na elastickou punčochu je pro výrobu pečlivě vypočítána. Aby se zabránilo městnání krve, pásek by určitě neměl být umístěn příliš těsně! Vytlačení na kůži je často způsobeno silikonovými puntíky, tlačícími proti kůži. Za předpokladu, že nemáte žádné další problémy, nezpůsobí žádnou škodu. Zjistíte, že tyto otlačené značky obvykle zmizí nejpozději do druhého dne.

 

 • Kvůli lymfatickému otoku nosím nejsilnější dosažitelné - ploše pletené punčochy se švem. Nyní mi šev punčochy dře na Achillovu šlachu tak silně, že to zčervenalo a bolí. Co s tím mohu udělat?
  Problémy, které popisujete, se vyskytují. Kotník není perfektně kulatý, Achillova šlacha vyčnívá a bezprostředně vedle ní jsou dvě dutá místa. Punčocha působí největším tlakem na vyčnívající část – v tomto případě Achillovu šlachu. Nejlepší věcí, co můžete udělat, je vyplnit plochu vedle Achillovy šlachy vatovými kuličkami a pak celou část upravit a zakulatit výplňovým materiálem. Pak tlak aplikovaný punčochou bude rovnoměrně rozložený a vaše Achillova šlacha už nebude červená a bolestivá.

 

 • Mám puštěné oko na punčoše. Co bych s tím měl dělat?
  Po 6 měsíců od chvíle doručení vašich kompresivních zdravotních punčoch vám Varitex nabízí záruku na jakékoli výrobní vady. Objevíte-li vadu během těchto 6 měsíců, vždy ji nechte nejprve ohodnotit vašemu dodavateli. V případě nezbytnosti ji zašle  do Varitexu. Jestliže je vada kryta zárukou, budou punčochy bezplatně opraveny. Není-li oprava možná, obdržíte bezplatně nové punčochy. Nezkoušejte si opravit punčochy sami – může to nepříznivě ovlivnit kvalitu a funkčnost.

 

 • Za měsíc odjíždím na dovolenou na jih. Musím nosit elastické punčochy stále?
  Ano! Právě proto, že počasí bude tak teplé, vaše žíly potřebují zvláštní podporu od vašich punčoch. Teplo způsobí, že se žíly vašich nohou roztahují, tedy zasahují do správného průtoku krve směrem k srdci. Bez podpory ze strany punčoch může z žil přicházet více tekutiny a vaše kotníky a nohy více otékají. Teplo způsobuje, že je ještě potřebnější nosit elastické punčochy.

 

 • Kdykoliv jedu dlouhou cestu autobusem na dovolenou, kotníky mi vždycky otečou. Nyní mám možnost půjčit si kompresivní punčochy své přítelkyně. Měla bych?
  Ne, zcela určitě ne! Žádné dvě nohy nemají stejný tvar (velikost a délku), ani nepředstavují stejný objem. Dokonce i vaše vlastní pravá a levá noha se často liší jedna od druhé ve velikosti. Punčochy vaší přítelkyně by proto buď vaše nohy svíraly (se všemi riziky, které by to mělo za následek) nebo by byly příliš volné, a proto by neudělaly  nic dobrého. Je důležité, abyste během těchto dlouhých cest autobusem nosila kompresivní punčochy. Poraďte se s vaším dodavatelem, které by byly nejvhodnější pro vaše nohy.

 

 • Mohu plavat v kompresivních punčochách?
  Ne, nemůžete, a ani to není potřeba. Materiál vašich elastických punčoch není odolný vůči mořské nebo chlorované vodě.  Nemusíte si však dělat starosti kvůli plavání bez kompresivních punčoch, protože vnější tlak vody na nohy působí místo tlaku punčoch. Po plavání si však vždy své kompresivní punčochy znovu navlékněte. 

 

 

  VARITEX, s.r.o.

  Hrotovická 176,
67401 KOŽICHOVICE
KS Brno, odd.C, vl. 9819

  Tel.: 568 840 994,
  Fax : 568 847 990

www.varitex.cz
info.varitex@cz.LRMed.com

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Návštěvnost stránek

166642